24 aug. 2011

Facebooking in South Africa


Jag håller med Tobbe när han säger att facebooking ser annorlunda ut i södra Afrika än här.

http://frankvw.livejournal.com/296211.html