18 maj 2011

Three days, still no fish

Onsdag... posten kom och posten gick, utan att lämna mitt brev. Kanske jag helt enkelt inte kom in.